Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно контрола на Министерството на околната среда и водите върху сондажите за петрол и конвенционални находища на природен газ чрез метода на хидравлично разбиване /фракинг/ в България
Дата 01/02/2012
Входящ номер 254-05-28
Адресат Нона Караджова, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор