Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политика за приватизация на държавни активи
Дата 08/02/2012
Входящ номер 254-05-35
Адресат Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор