Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно неотложните мерки, които правителството трябва да предприеме за преодоляване на последиците от обилните снеговалежи
Дата 14/02/2012
Входящ номер 254-05-36
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор