Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно националната политика за професионалното образование
Дата 17/02/2012
Входящ номер 254-05-42
Адресат Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор