Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на реализация на интермодални терминали в страната
Дата 20/02/2012
Входящ номер 254-05-43
Адресат Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор