Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно кадровата политика на Министерството на земеделието и храните
Дата 22/02/2012
Входящ номер 254-05-46
Адресат Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 02/03/2012
Дата на отговор Отговорено в зала на 23/03/2012
Текст на питането
Текст на отговор