Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно националната политика за професионалното образование
Дата 23/02/2012
Входящ номер 254-05-48
Адресат Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 23/03/2012
Дата на отговор Писмен отговор на 24/03/2012
Текст на питането
Текст на отговор