Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на Министерството на правосъдието за стимулиране на служителите в Министерството и агенциите към него
Дата 29/02/2012
Входящ номер 254-05-50
Адресат Диана Ковачева, Министър на правосъдието
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор