Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на правителството за гарантиране на пазарните принципи и пазарни цени на горивата в Република България
Дата 07/03/2012
Входящ номер 254-05-53
Адресат Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 16/03/2012
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор