Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за преодоляване на различните ценови условия за извършване на дейностите по текущото поддържане и зимно поддържане на пътищата от републиканската пътна мрежа
Дата 07/03/2012
Входящ номер 254-05-54
Адресат Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор