Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно инициативите срещу бедността и социалното изключване
Дата 07/03/2012
Входящ номер 254-05-56
Адресат Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор