Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на Министерството на здравеопазването за снабдяване с лекарствени продукти в страната
Дата 07/03/2012
Входящ номер 254-05-57
Адресат Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 16/03/2012
Дата на отговор Отговорено в зала на 01/06/2012
Текст на питането
Текст на отговор