Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно корекция на р.Бистрица в участъка на с. Ябълково, общ. Кюстендил
Дата 08/03/2012
Входящ номер 254-05-58
Адресат Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор