Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно равнището на цените
Дата 14/03/2012
Входящ номер 254-05-64
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор