Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно планирани промени в политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за извършване на дейностите по текущото и зимно поддържане на пътищата от републиканската пътна мрежа
Дата 15/03/2012
Входящ номер 254-05-67
Адресат Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 23/03/2012
Дата на отговор Отговорено в зала на 30/03/2012
Текст на питането
Текст на отговор