Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно цени на храни
Дата 22/03/2012
Входящ номер 254-05-69
Адресат Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор