Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на Министерството на околната среда и водите за езготвяне на водната стратегия и управление на водните ресурси на страната
Дата 27/03/2012
Входящ номер 254-05-70
Адресат Нона Караджова, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор