Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на Министерството на околната среда и водите за изготвяне на водната стратегия и управление на водните ресурси на страната
Дата 28/03/2012
Входящ номер 254-05-73
Адресат Нона Караджова, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 06/04/2012
Дата на отговор Отговорено в зала на 18/05/2012
Текст на питането
Текст на отговор