Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно мерки за намаляване на безработицата и увеличение на заетостта в период на криза на пазара на труда
Дата 29/03/2012
Входящ номер 254-05-75
Адресат Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 06/04/2012
Дата на отговор Отговорено в зала на 04/05/2012
Текст на питането
Текст на отговор