Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно Национална програма за реформи
Дата 29/03/2012
Входящ номер 254-05-76
Адресат Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 06/04/2012
Дата на отговор Отговорено в зала на 04/05/2012
Текст на питането
Текст на отговор