Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно невъзможността за кандидатстване на бенефициенти от Смолянска и Благоевградска области по мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г
Дата 02/05/2012
Входящ номер 254-05-91
Адресат Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор