Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно извършена проверка от Министерството на образованието, младежта и науката в Университет "Асен Златаров", гр. Бургас
Дата 03/05/2012
Входящ номер 254-05-92
Адресат Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 18/05/2012
Дата на отговор Отговорено в зала на 18/05/2012
Текст на питането
Текст на отговор