Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно европейските стандарти за качество на работата на държавната администрация
Дата 14/05/2012
Входящ номер 254-05-94
Адресат Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 01/06/2012
Дата на отговор Отговорено в зала на 08/06/2012
Текст на питането
Текст на отговор