Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно концесионните договори и спазването на поетите ангажименти от концесионерите
Дата 15/05/2012
Входящ номер 254-05-95
Адресат Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 01/06/2012
Дата на отговор Отговорено в зала на 22/06/2012
Текст на питането
Текст на отговор