Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно закононарушения при обявяване на обществена поръчка
Дата 15/05/2012
Входящ номер 254-05-96
Адресат Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 29/05/2012
Дата на отговор Писмен отговор на 31/05/2012
Текст на питането
Текст на отговор