Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно мерките на правителството за справяне с проблема, свързан с нерегламентираните сметища
Дата 16/05/2012
Входящ номер 254-05-97
Адресат Нона Караджова, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 01/06/2012
Дата на отговор Отговорено в зала на 27/07/2012
Текст на питането
Текст на отговор