Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно достъпа на инвалиди до здравните служби в малките населени места
Дата 16/05/2012
Входящ номер 254-05-98
Адресат Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 21/06/2012
Дата на отговор Писмен отговор на 18/06/2012
Текст на питането
Текст на отговор