Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на Министерството на околната среда и водите по отношение на незаконните сметища
Дата 17/05/2012
Входящ номер 254-05-99
Адресат Нона Караджова, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 25/07/2012
Дата на отговор Писмен отговор на 25/07/2012
Текст на питането
Текст на отговор