Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката при категоризация на телесните повреди според критериите на съдебна медицина
Дата 30/05/2012
Входящ номер 254-05-103
Адресат Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор