Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно нарастването на безработицата в България
Дата 30/05/2012
Входящ номер 254-05-104
Адресат Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 08/06/2012
Дата на отговор Отговорено в зала на 15/06/2012
Текст на питането
Текст на отговор