Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на правителството за подготовката на оперативните програми за периода 2014 - 2020 г
Дата 05/06/2012
Входящ номер 254-05-106
Адресат ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 15/06/2012
Дата на отговор Отговорено в зала на 15/06/2012
Текст на питането
Текст на отговор