Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно спазване на режима за утилизация
Дата 13/06/2012
Входящ номер 254-05-115
Адресат Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 22/06/2012
Дата на отговор Отговорено в зала на 22/06/2012
Текст на питането
Текст на отговор