Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно лечение на деца с редки заболявания
Дата 13/06/2012
Входящ номер 254-05-117
Адресат Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 22/06/2012
Дата на отговор Отговорено в зала на 29/06/2012
Текст на питането
Текст на отговор