Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно параметрите на бюджет 2013 за подобряване демографската характеристика в страната
Дата 19/06/2012
Входящ номер 254-05-118
Адресат Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор