Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно напредъка при усвояването на средствата от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", предвидени за системата на образованието
Дата 19/06/2012
Входящ номер 254-05-119
Адресат Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор