Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно дългосрочната политика на правителството за гарантиране на населението на достъпна дървесина за огрев
Дата 03/10/2012
Входящ номер 254-05-172
Адресат Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 12/10/2012
Дата на отговор Отговорено в зала на 02/11/2012
Текст на питането
Текст на отговор