Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на правителството за гарантиране на усвояване на средствата по Пограмата за развитие на селските райони и недопускане на загуба на средства по програмата
Дата 05/12/2012
Входящ номер 254-05-216
Адресат Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор