Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на правителството за гарантиране на стабилни фискални показатели
Дата 05/12/2012
Входящ номер 254-05-217
Адресат Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 14/12/2012
Дата на отговор Отговорено в зала на 01/03/2013
Текст на питането
Текст на отговор