Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиките за развитие на правосъдната система в България в отговор на осъдителните решения на съда в Страсбург
Дата 05/12/2012
Входящ номер 254-05-218
Адресат Диана Ковачева, Министър на правосъдието
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор