Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на правителството за планиране на плащанията по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за 2013 г., гарантиране на усвояване на средствата по ПРСР и недопускане на загуба на средства по програмата
Дата 10/12/2012
Входящ номер 254-05-220
Адресат Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор