Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на правителството за публично-частно партньорство във ВиК сектора
Дата 19/12/2012
Входящ номер 254-05-225
Адресат Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 06/03/2013
Дата на отговор Писмен отговор на 07/03/2013
Текст на питането
Текст на отговор