Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно резултати към декември 2012 г. от антикризисните мерки на правителството, РМС № 180/01.04.2010 г
Дата 19/12/2012
Входящ номер 254-05-226
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 18/01/2013
Дата на отговор Отговорено в зала на 15/02/2013
Текст на питането
Текст на отговор