Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно необходимостта от единни оценки за нивото на сеизмична опасност при изготвяне на картите за сеизмична опасност в България, сравнени с тези на Румъния и на Европейската сеизмологична комисия и актуализиране на нормите за антисеизмично строителство, съгласно ЕВРОКОД 8
Дата 04/01/2013
Входящ номер 354-05-1
Адресат Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 22/01/2013
Дата на отговор Писмен отговор на 23/01/2013
Текст на питането
Текст на отговор