Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно параметрите на измененията в политиката на правителството за управление на Държавния поземлен фонд (ДПФ) и Държавния горски фонд (ДГФ), в обществен интерес
Дата 09/01/2013
Входящ номер 354-05-2
Адресат Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора устен
Статус неотговорено
Планирана дата на отговор 18/01/2013
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор