Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно "Информационно обслужване" АД, предлагащо електронни, информационни и изчислителни услуги за изборите в Република България
Дата 16/01/2013
Входящ номер 354-05-5
Адресат Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор