Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на правителството за защита на националните интереси при разработването на политики, програми и стратегии за опазване на трансграничните води и справедливото им използване, съгласно двустранни договорености
Дата 16/01/2013
Входящ номер 354-05-6
Адресат Николай Младенов, Министър на външните работи
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор