Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката по заетост през 2013 г
Дата 18/01/2013
Входящ номер 354-05-9
Адресат Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 01/02/2013
Дата на отговор Отговорено в зала на 15/02/2013
Текст на питането
Текст на отговор