Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно Средносрочна рамкова инвестиционна програма
Дата 22/01/2013
Входящ номер 354-05-10
Адресат Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 01/02/2013
Дата на отговор Отговорено в зала на 01/02/2013
Текст на питането
Текст на отговор