Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политика за осигуряване функционирането на "Напоителни системи" ЕАД
Дата 29/01/2013
Входящ номер 354-05-14
Адресат Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор