Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политика за ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол и за недопускане употребата на наркотични вещества (чл. 53 от Закона за здравето)
Дата 29/01/2013
Входящ номер 354-05-15
Адресат Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 08/02/2013
Дата на отговор Отговорено в зала на 08/02/2013
Текст на питането
Текст на отговор